Extra ruimte met een entresolvloer

The metal staircase on the mezzanine floor. Multilevel shelving system.

Entresol is Frans. Entre betekent tussen en sol staat voor vloer. Een entresolvloer of tussenvloer is een manier om meer vloeroppervlakte te creëren in een ruimte. Dat kan zinvol zijn als het plafond/dak erg hoog is en men anders die hoogte niet kan benutten. Het is een zelfdragende constructie en wordt geen vast onderdeel van de ruimte en kan ook betrekkelijk gemakkelijk weer worden verwijderd. Een entresolvloer kan dezelfde oppervlakte hebben als de vloer van de ruimte. Maar of dat zin heeft, zal mede afhangen van waar de ramen zich bevinden. Die zorgen voor licht en ventilatie.

Toepassingen

Disco-dancings kunnen een hoog plafond hebben en voor de eigenaar kan het interessant zijn om een entresolvloer te maken voor een ruimte, waarvoor mensen meer moeten betalen voor het betreden ervan. Oude fabriekshallen kunnen nu voor andere activiteiten worden gebruikt, bijvoorbeeld als kantoorruimte of restaurant. Als dan de oppervlakte te klein is/wordt, kan een tussenvloer een welkome uitbreiding geven. We zullen ons in dit artikel in meer detail richten op tussenvloeren voor bodega’s.

Bodega

Als een bodega een hoog plafond heeft, dan kan die worden benut om goederen hoog op te stapelen middels stellages. Dan heeft men bijvoorbeeld heftrucks nodig om goederen naar boven te tillen en omlaag te halen. Zijn het grote goederen op pallets, dan kan dat een zinvolle manier zijn. Echter voor kleinere goederen werkt dat minder goed, zeker als er veel beweging in zit. Dan is het waarschijlijk zinvol om niet hoger te gaan dan een mens kan reiken. Er blijft dan veel ruimte boven de stellingen over. Een tussenvloer kan in dat geval nut hebben. De producten die het hardst gaan, kunnen dan op de begane vloer blijven en de meer traaglopende producten op de tussenvloer. Een tussenvloer geeft de optie om de ruimte eronder af te zetten en een toegangssysteem ervoor te gebruiken, voor goederen die wat meer beveiliging behoeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *